Inloggen

Boekenfonds

Huur- en werkboeken worden op het Heerenlanden College conform de landelijke regeling gratis geleverd. Tot en met schooljaar 2013-2014 kende de school een intern en een extern boekenfonds. De leerlingen bestelden toen de boeken via Iddink B.V.

 

Wijziging bestelprocedure

Met ingang van 1 augustus 2014 verandert de bestelprocedure volledig.

Voortaan hoeven de leerlingen zelf geen boeken meer te bestellen. Dit wordt door de school gedaan. Alle leerlingen die op 21 juli 2014 zijn ingeschreven op school krijgen automatisch hun boekenpakket.

Zij  kunnen hun doos met boeken ophalen op vrijdag 29 augustus volgens het ophaalrooster (zie kolom rechts).  Dit geldt voor alle leerlingen van klas 1 t/m 6. Boeken worden dus niet meer thuis bezorgd.  Leerlingen die na 21 juli 2014 zijn ingeschreven,  ontvangen hun pakket ook later.

 

Waarom deze wijziging?

·         Als gevolg van de verplichte Europese aanbesteding is onze vaste leverancier de komende jaren Van Dijk Educatie (was Iddink B.V.)

·         Net als alle andere scholen van Stichting CVO-AV heeft het Heerenlanden College besloten om het extern boekenfonds op te heffen. De school gaat zelf alle boeken uitsorteren en verspreiden. Door deze kostenbesparing kunnen alle noodzakelijke huur- en werkboeken, vaak ondersteund door digitale middelen, toch op de boekenlijst blijven staan en kan de kwaliteit daarvan gehandhaafd blijven. Boeken worden steeds duurder terwijl de vergoeding vanuit het rijk daarbij achter blijft.

 

Hieronder de wijzigingen op een rij:

 

Oude situatie 2013

Nieuwe situatie 2014

Inleveren boeken op maandag 14 juli ‘14

Volgens inleverrooster (zie kolom rechts)

Intern boekenfonds: in gymzaal

---

Extern boekenfonds: in hal bij Iddink

Intern boekenfonds: in gymzaal

mét inleverlijst

---

Extern boekenfonds: voor de laatste keer in hal bij Iddink mét inleverlijst (Iddink handelt dit jaar nog de boetes af voor beschadiging of niet inleveren)

 

Bestellen boeken

Via internet bij Iddink met schoolcode

Wordt voortaan automatisch gedaan

door de school zelf

---

Iedereen die ingeschreven is op 21 juli ’14 krijgt in augustus automatisch

 zijn/haar boeken

Bij latere inschrijving volgt latere uitlevering

Ophalen gratis boeken op vrijdag 29 aug. ‘14

Intern boekenfonds:  op school

---

Extern boekenfonds: thuisbezorgd

Alle leerlingen van klas 1 t/m 6 halen voortaan op school hun eigen boekenpakket op

De boeken worden geleverd in een doos op naam

Zie ophaalrooster (kolom rechts)

 

Het Heerenlanden College onderschrijft de landelijke Gedragscode Schoolkosten en staat op de witte lijst van scholen die de gedragscode actief naleven. Verder heeft de school een reductie- en kwijtscheldingsregeling (zie kolom rechts) en willen we u wijzen op de diverse gemeentelijke voorzieningen m.b.t. het boekenfonds. De school heft voor de boeken geen borg.


 

 
 
 
Heerenlanden College - Eksterlaan 48 - 4143 AC Leerdam - Tel. 0345-613531 | © 2009 Heerenlanden College