Inloggen

Boekenfonds

Huur- en werkboeken worden op het Heerenlanden College  conform de landelijke regeling gratis geleverd.
De boeken worden geleverd door Iddink BV en kunnen besteld worden op: www.iddink.nl
Op deze site kan ingelogd worden met een code die in juni aan elke leerling wordt verstrekt.  De boeken moeten besteld worden vòòr de eerste maandag van de zomervakantie uiterlijk om 10.00 uur.

Op de bestelsite van www.Iddink.nl  is precies te zien welke boeken onder de regeling gratis schoolboeken vallen en voor welke (niet gratis) extra voorzieningen en excursies men zich kan opgeven. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met deze extra voorzieningen en de gevraagde bijdragen daarvoor. 
De bijdragen worden geïnd door Iddink, die vervolgens e.e.a. weer afdraagt aan de school.

Nieuw is sinds vorig schooljaar dat ook de leerlingen van de onderbouw via www.iddink.nl hun boeken moeten bestellen. Ook zij krijgen in juni de inlogcode en een brief waarin precies staat hoe je de boeken moet bestellen.
De huur- en werkboeken van de leerlingen van de klas 1, 2, 3H en 3V (intern boekenfonds) worden vervolgens op de laatste vrijdag van de zomervakantie op school opgehaald volgens schema  (zie tegen die tijd: ophaalschema boeken).
De school blijft eigendom van deze boeken.  Bij dit intern boekenfonds wordt geen borg gevraagd.

De huur- en werkboeken van de andere klassen (extern boekenfonds: 3 vmbo bb/kb/tl, klas 4, 5 en 6) worden in de laatste 2 weken van de zomervakantie via de post door Iddink op het huisadres bezorgd.
Omdat deze laatste (huur-)boeken eigendom blijven van Iddink wordt hier een (vrijwillige) borg van € 75 gevraagd, die aan het eind van het schooljaar weer wordt terugbetaald (of verrekend met de nieuwe bestelling), mits de boeken onbeschadigd zijn ingeleverd. De oudergeleding van de MR heeft hiermee ingestemd, een wettelijke voorwaarde voor het innen van borg.
Op de site van Iddink kunt u aangeven of u wel of geen gebruik wil maken van de mogelijkheid tot betalen van de vrijwillige borg.
Ouders die al eerder een borg hebben betaald kunnen aangeven of zij de borg willen blijven betalen of dat zij deze vervroegd willen terugkrijgen.

Het Heerenlanden College onderschrijft de landelijke Gedragscode Schoolkosten en staat op de witte lijst van scholen, die de gedragscode actief naleven. Verder heeft de school een reductie- en kwijtscheldingsregeling (zie rechts) en willen we u wijzen op de diverse gemeentelijke voorzieningen m.b.t. het boekenfonds.

 
 
 
Heerenlanden College - Eksterlaan 48 - 4143 AC Leerdam - Tel. 0345-613531 | © 2009 Heerenlanden College