Inloggen

Identiteit


Het Heerenlanden College is een school die zich baseert op de Bijbel. Daaraan ontleent zij de inspiratie en motivatie om onderwijs te geven waarin mens en talent een eenheid vormen.
Het onderwijs zelf is gericht op ontwikkeling van kennis en vaardigheden waarmee jongvolwassenen straks invulling geven aan de wereld. De school biedt ruimte en geborgenheid om elkaar in verschil en eenheid te herkennen.

De lesdag starten we met een dagopening, een moment van bezinning. Een kort moment, waarin vaak een aansprekende tekst of een gedicht aanleiding kan zijn voor een gesprek met de klas. Ook zijn er de vieringen met Kerst en Pasen.

Op basis van de bovenstaande missie heeft de school een beleidsnota opgesteld waarin ze haar onderwijsvisie heeft aangegeven.

Onze missie hebben we tevens vertaald in acht uitspraken waarin we aangeven waarvoor we staan. Acht uitspraken die kleur geven aan de school, als onderwijsinstelling en als samenleving in het klein.


1

een open school die gelooft dat God ons inspireert, zodat wij ruimte geven aan elkaar.

 

2

een warme school waar
iedereen gezien mag worden en zich durft laten zien omdat hij zich thuis voelt.

3

een lerende school die met inzet en humor jonge mensen in ontwikkeling aansprekend onderwijst.

4

een oplettende school die
talent stimuleert om mensen met vertrouwen straks hun eigen weg te laten gaan.

5

een saamhorige school die het niet in zijn eentje klaart maar rekent op de kracht van wie er komen.

6

een actieve school waar inspanning en ontspanning elkaar in een gezond evenwicht houden.

7

een menselijke school waar prestaties geen prestige zijn, maar persoonlijke successen die we vieren.

8

een hoopvolle school die werkt aan een samenleving waarin we zorg hebben voor de wereld en elkaar. 

 
 


 

 

 

 
Heerenlanden College - Eksterlaan 48 - 4143 AC Leerdam - Tel. 0345-613531 | © 2009 Heerenlanden College