Inloggen

Begeleiding

De school is er voor de leerlingen, de leerlingen zijn er niet voor de school. Wij zien het als onze opdracht om leerlingen te begeleiden naar de volwassenheid, zodat ze overeenkomstig hun capaciteiten een diploma halen, om succesvol aan een vervolgopleiding te kunnen beginnen en volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving.
Wij stellen dan ook bij ons handelen de leerling centraal.

Daar waar dat nodig is geven wij extra begeleiding. Hierbij richten wij ons zowel op het leren, als op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. De bijzondere vormen van leerlingbegeleiding staan links opgesomd. 
Heerenlanden College - Eksterlaan 48 - 4143 AC Leerdam - Tel. 0345-613531 | © 2009 Heerenlanden College