mavo 3/4


De MAVO maar dan nieuw, zo kun je de Theoretische Leerweg (TL) wel omschrijven. Het onderwijs in de bovenbouw van deze afdeling kenmerkt zich naast inhoudelijk vakmanschap van de docenten,vooral door begeleiding op maat. Deze begeleiding vindt plaats volgens een duidelijke en succesvolle structuur en wordt vorm gegeven door: de afdelingsleider, mentoren en een relatief klein aantal docenten. Deze docenten kennen hun leerlingen goed, geven vaak zowel in 3 MAVO als in 4 MAVO les en hebben allen de nodige ervaring met het succesvol opleiden van jongeren naar een gewenst niveau, zowel wat betreft kennis als ook vaardigheden. De slagingspercentages van deze afdeling zijn, afgezet tegen het landelijke beeld,  dan ook al jaren zeer hoog, iets waar we trots op zijn.

Net als de andere afdelingen op de locatie Eksterlaan vinden wij het belangrijk leerlingen kansen te geven om kennis te maken met de wereld om je heen. Zo nemen leerlingen deel aan het project ‘Jong ontmoet oud’. Het is in de derde klas ook mogelijkheid om een week stage te lopen in Duitsland. Verder kun je aan het einde van het derde leerjaar een week lang in het kader van beroepenoriëntatie naar Frankrijk. Deze Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) is een kernactiviteit op de MAVO nieuwe stijl. In klas 3 zijn er in het programma speciale momenten: een Beroepen3daagse en een Stageweek waar in deze LOB centraal staat!

In de vierde klas ga je voor de herfstvakantie een week naar Londen, een van de hoogtepunten voor veel leerlingen.

Ben je sportief en wil je van die hobby een examenvak maken? Bij ons is dat mogelijk. Leerlingen kunnen bij ons examen doen in Lichamelijke Opvoeding (LOII). In zowel het derde als het vierde leerjaar krijg je ongeveer 4 a 5 uur sport naast het gewone LO-programma. LO II is een serieus examenvak voor actieve en sportieve leerlingen. Naast het vele sporten leer je hier ook je vaardigheden vergroten, teamspeler zijn en organiseren. Wil je meer weten? Lees verder >> 

De begeleiding op maat zorgt ervoor dat onze leerlingen, die het TL-diploma behalen meestal meer dan goed presteren op hun vervolgopleiding. Steeds meer leerlingen in onze afdeling kiezen, met dit diploma op zak, voor een vervolg op de HAVO van het Heerenlanden College. Zowel in de bovenbouw van de MAVO en de bovenbouw in de HAVO is er extra aandacht en zorg voor deze steeds groter worden groep leerlingen. Uit de cijfers blijkt dat deze leerlingen het meestal heel goed doen op de HAVO.

De MAVO op het Heerenlanden College: Opleiden en Begeleiden samen één.