vmbo 1/2 bb/kb

De basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg zit vanaf leerjaar 1 t/m 4 op één locatie. Er is één kernteam voor de onderbouw en één voor de bovenbouw. In de onderbouw wordt naast de vaklessen ook zelfstandig gewerkt aan opdachten in de leertuin.

In de bovenbouw worden vier sectoren aangeboden te weten:

Handel en Administratie
Techniek Breed
Zorg & Welzijn Breed
Sport, Dienstverlening en Veiligheid

Het VMBO is een voorbereidende opleiding, geen eindonderwijs. Leerlingen stromen door naar het MBO voor het behalen van een startkwalificatie.