vwo bovenbouw

Het onderwijs op het vwo kenmerkt zich vooral door UITDAGING en persoonlijke aandacht. Leerlingen worden uitgedaagd op het gebied van kennis en zij leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces, over de eigen grenzen heen te kijken deze te verleggen. 

De leerlingen worden intensief begeleid bij het maken van keuzes in het leerproces en het ontwikkelen van hun persoonlijke talenten.  De klassenmentor in vwo 3 besteedt, samen met de decaan, veel aandacht aan het proces van de profielkeuze en de oriëntatie op de tweede fase. In de vierde klas krijgen de leerlingen een persoonlijke mentor, die hen tot en met het eindexamen zal begeleiden.

De bovenbouw begint bij ons in het 3e leerjaar van het vwo.  Het is een bewuste keuze om vwo 3 tot de bovenbouw te rekenen. Op deze manier worden leerlingen vanaf de derde klas geleidelijk voorbereid op het zelfstandig en uiteindelijk zelfverantwoordelijk leren. Eind vwo 3 kiest een vwo-leerling uit één van de volgende profielen:

-  cultuur en maatschappij         -  natuur en gezondheid
-  economie en maatschappij     -   natuur en techniek

Indien een leerling de UITDAGING aan wil gaan om zich verder te ontwikkelen in een moderne vreemde taal, dan bieden wij daartoe volop mogelijkheden. Leerlingen kunnen deelnemen aan internationaal erkende talencertificaten zoals: Cambrigde Certificate (Engels), Goethe Zertifikat (Duits) en Delf  Scolaire (Frans). Daarnaast is er voor betere vwo’ers de mogelijkheid om deel te nemen aan het Certilingua certificaat (label of excellence).

Leerlingen die meer geïnteresseerd  zijn in natuur en techniek kunnen hun hart ophalen in het Science Lab van onze school. Onder deskundige begeleiding  worden allerlei proeven uitgevoerd, zo is er  bijvoorbeeld jaarlijks een DNA-lab of stralingspracticum en is er de mogelijkheid deel te nemen aan  de biologie of scheikunde olympiade. Leerlingen met het profiel economie en maatschappij hebben de mogelijkheid om via een module boekhouden het zeer gewilde BasisKennis Boekhouden te halen. 

In de vierde  klas staat er een groepsreis naar Londen, Parijs of Berlijn op het programma.  Verder krijgen leerlingen de kans om deel te nemen aan uitwisselingsprojecten of een bezoek te brengen aan het Europees Parlement in Straatsburg. Een mooie UITDAGING om met jongeren uit heel Europa te debatteren over verschillende onderwerpen.  

VWO op het Heerenlanden College: Als je uitdaging belangrijk vindt.