Inloggen

Onderwijsvisie


De school heeft een beleidsnota opgesteld waarin ze haar onderwijsvisie heeft aangegeven. In deze beleidsnota is opgenomen dat de school de leerlingen als unieke persoonlijkheden ziet,

  • die leren in een betekenisvolle en krachtige leeromgeving, zowel individueel als in groepen van wisselende samenstelling,
  • die tal van mogelijkheden hebben die ontdekt en verder ontwikkeld kunnen worden,
  • die een leergeschiedenis hebben (basisonderwijs) en die zich in dat kader verder ontwikkelen (vervolgonderwijs),
  • die met de juiste begeleiding in toenemende mate in staat zijn verantwoordelijkheid te dragen, als zij zich in de school prettig voelen en op een actieve manier leerervaring kunnen opdoen,
  • die in hun totale ontwikkeling aandacht verdienen: 'lichaam en geest', 'hart en handen'.


Vanuit onze visie willen wij het onderwijs aan en de begeleiding en vorming van onze leerlingen vorm en inhoud geven. We houden daarbij rekening met de verscheidenheid van leerlingen (aanleg, interesses, achtergrond) en geven met nadruk aandacht aan waarden, normen en zingeving.
Kort samengevat stellen we ons ten doel om:
leerlingen uit Leerdam en omgeving een veilige en stimulerende leeromgeving te bieden, waarin zij zich met toenemende verantwoordelijkheid en zelfstandigheid voorbereiden op een toekomst, waaraan zij keuzebewust en sociaal vaardig invulling kunnen geven.

 
 

Heerenlanden College - Eksterlaan 48 - 4143 AC Leerdam - Tel. 0345-613531 | © 2009 Heerenlanden College