Inloggen

Versterkt taalonderwijs

Het Heerenlanden College biedt versterkt  taalonderwijs in Frans, Duits. Dat houdt in dat wij subsidie krijgen van het Europees Platform, waarmee we tal van extra activiteiten op het gebied van deze  talen ontwikkelen.  Hierbij gaat het vooral om contacten en uitwisselingen met moedertaalsprekers uit het Franse en Duitse taalgebied en om het gebruik van nieuw  authentiek materiaal uit die gebieden. Uiteraard is in onze lessen de doeltaal  ook voertaal. We hebben  docent-taalassistenten uit Frankrijk en Duitsland in dienst, die een inspirerende  bijdrage leveren bij het vergroten van de taalvaardigheid van onze leerlingen. 
Op vrijwillige basis leggen een aantal van onze leerlingen officiële internationaal erkende taalexamens af bij de Franse en Duitse en Engelse (overheids)instellingen Delf Scolaire, Goethe Institut  en de University of Cambridge. De certificaten zijn geclassificeerd volgens het Europees Referentie Kader (ERK).


4VT Comeniusproject
Van 19 november t/m  23 november 2012 ontving de school leerlingen van scholen uit Finland, Zweden Ooostenrijk en Duitsland. lees verder >>8 Leerlingen uit 4VT deden mee aan de preliminary rounds van het
European Youth Parliament >>


Feestelijke uitreiking Angliacertificaten oktober 2012 >>

 
 Heerenlanden College - Eksterlaan 48 - 4143 AC Leerdam - Tel. 0345-613531 | © 2009 Heerenlanden College