Eksterlaan


Op de Eksterlaan verzorgen we onderwijs voor mavo (4 jaar), havo (5 jaar) en havo-tweetalig (klas 1 t/m klas 3), vwo en vwo-tweetalig (6 jaar). Alles bij elkaar telt de locatie zo’n 1000 leerlingen.

In een compact en licht schoolgebouw leiden we op voor een  diploma dat toegang geeft tot het MBO, het HBO en/of de universiteit. In de onderbouw leg je de basis. In de derde klas kies je je vakkenpakket voor mavo4 of de bovenbouw van havo/vwo. Daar word je bij geholpen door je mentor en door de decanen.

Naast het reguliere programma bieden we onze leerlingen allerlei keuzemogelijkheden aan. In klas 1 en 2 via de keuzeklassen, met sport, techniek, kunst en theater, in de bovenbouw met extra examenvakken als tekenen (op alle afdelingen), LO-2 (op de mavo) en het nieuwe vak Bewegen, Sport en Maatschappij (op havo en vwo). Je kunt ook intekenen op verschillende modules. Zo zijn er certificaten te behalen voor de moderne vreemde talen, kun je je economische en bedrijfskundige kennis vergroten op de Business School en worden er ook lessen filosofie aangeboden.