Terug naar nieuwsoverzicht

Ouderbetrokkenheid: Wij zien u graag!

Geen reacties

Tijdens de kennismakingsavonden in september hebben wij kenbaar gemaakt dat wij de ouderbetrokkenheid bij de school graag willen intensiveren. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan het oprichten van een ouderraad die meedenkt over het onderwijs en de begeleiding op het Heerenlanden, maar ook aan een groep van ouders die de school ondersteunt met hele praktische zaken, zoals het leveren van een bijdrage aan buitenlesactiviteiten.

Wij willen graag met u in gesprek gaan om de mogelijkheden te verkennen, om uw suggesties te horen en om onze eigen ideeën naar voren te brengen. We hopen dat we de behoefte van de school en die van de ouders/verzorgers zo af kunnen stemmen.

Op 24 oktober a.s. organiseren wij een bijeenkomst in de aula van de school, waarvoor wij u van harte uitnodigen. De inloop is vanaf 19.15 uur, de start is om 19.30 uur. Het einde van de avond zal rond 20.30 – 21.00 uur zijn.

U kunt zich via onderstaand formulier voor deze avond aanmelden. Wij hopen u op 24 oktober te mogen begroeten.

Aanmelden kan tot en met maandag 23 oktober.

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.