Over ons

Het Heerenlanden College ziet de leerlingen als unieke persoonlijkheden

· die leren in een betekenisvolle en krachtige leeromgeving, zowel individueel als in groepen van wisselende samenstelling,

· die tal van mogelijkheden hebben die ontdekt en verder ontwikkeld kunnen worden,

· die een leergeschiedenis hebben (basisonderwijs) en die zich in dat kader verder ontwikkelen (vervolgonderwijs),

· die met de juiste begeleiding in toenemende mate in staat zijn verantwoordelijkheid te dragen, als zij zich in de school prettig voelen en op een actieve manier leerervaring kunnen opdoen,

· die in hun totale ontwikkeling aandacht verdienen: ‘lichaam en geest’, ‘hart en handen’.

Vanuit deze visie willen wij het onderwijs aan en de begeleiding en vorming van onze leerlingen vorm en inhoud geven. We houden daarbij rekening met de verscheidenheid van leerlingen (aanleg, interesses, achtergrond) en geven met nadruk aandacht aan waarden, normen en zingeving.

Kort samengevat stellen we ons ten doel om: leerlingen uit Leerdam en omgeving een veilige en stimulerende leeromgeving te bieden, waarin zij zich met toenemende verantwoordelijkheid en zelfstandigheid voorbereiden op een toekomst, waaraan zij keuzebewust en sociaal vaardig invulling kunnen geven.

Het Heerenlanden College maakt onderdeel uit van Stichting CVO-AV.

stichting_cvo-av