Identiteit

                                                                                                                                                                                                                                            Het Heerenlanden College is een school die zich baseert op de Bijbel. Daaraan ontleent zij de inspiratie en motivatie om onderwijs te geven waarin mens en talent een eenheid vormen. Het onderwijs zelf is gericht op ontwikkeling van kennis en vaardigheden waarmee jongvolwassenen straks invulling geven aan de wereld. De school biedt ruimte en geborgenheid om elkaar in verschil en eenheid te herkennen.

De lesdag starten we met een dagopening, een moment van bezinning. Een kort moment, waarin vaak een aansprekende tekst of een gedicht aanleiding kan zijn voor een gesprek met de klas. Ook zijn er de vieringen met Kerst en Pasen. We hebben onze missie als school vertaald in acht uitspraken. Met die acht uitspraken geven we kleur aan de school, als onderwijsinstelling en als samenleving in het klein.

8 kernwaarden